ASMAA KHAMLICHI – MORNING DE MOMO – HIT RADIO
ASMAA KHAMLICHI – MED1 RADIO
ASMAA KHAMLICHI – INTERVIEW – LUXE RADIO
ASMAA KHAMLICHI -INTERVIEW – CHADA FM